قدرت برتر

قدرت برتر؛ مهندسي برق قدرت (Power Electrical Engineering)

اولين نيروگاه هاي توليد برق از زباله

اولين نيروگاه هاي توليد برق از زباله تا ٥ ماه ديگردر مشهد و شيراز راه اندازي مي شود

اولين نيروگاه هاي كشور براي توليد برق از زباله هاي شهري در ٦ ماهه اول سال جاري در شهرهاي مشهد و شيراز راه اندازي مي شود. احداث اين نيروگاه ها كه درحال حاضر در بسياري از كشورهاي دنيا به ويژه كشورهاي پيشرفته با هدف توليد انرژي پاك از زباله ها انجام شده است، به سرعت در حال گسترش است تا جايي كه هم اكنون كشورهاي منطقه خاورميانه از جمله تركيه و اردن نيز به كمك محققان آلماني در اين زمينه وارد عمل شده اند.جواد نصيري، مدير دفتر زيست توده سازمان انرژي هاي نو با اعلام اين مطلب در گفت و گو با خراسان اظهار داشت: درحال حاضر قرارداد خريد تضميني برق اين نيروگاه ها نيز منعقد شده است و طبق آن برق توليدي توسط سازمان انرژي هاي نو ايران به قيمت تضميني خريداري مي شود.مهندس نصيري افزود: اين ٢ پروژه درحال حاضر در مرحله پيش راه اندازي است و به زودي در ٢ شهر مشهد و شيراز راه اندازي مي شود.وي اضافه كرد: تمامي مراحل علمي، سخت افزاري و اجرايي اين پروژه ها شامل سيستم جمع آوري گاز، توليد برق و تزريق به شبكه انجام شده است.مهندس نصيري هم چنين با اشاره به نحوه توليد برق از زباله گفت: يكي از عمده ترين منابع زيست توده كه به شكل گسترده  در جهان براي توليد انرژي (برق يا حرارت) مورد بهره برداري قرار مي گيرد، زباله هاي شهري است و ايران نيز از اين حيث داراي ظرفيت هاي مناسبي است. به طور كلي زباله داراي مواد آلي و ارگانيك است كه چنان چه به گونه اي دفن شود كه هيچ هوايي به آن نرسد، در اين صورت زمينه فعال شدن برخي باكتري ها در آن فراهم مي شود كه اين باكتري ها با خوردن زباله ها توليد گاز يا بيوگاز مي كنند كه حدود ٤٠ تا ٦٠درصد اين گاز را متان و بقيه آن را دي اكسيدكربن و بخار تشكيل مي دهد.

در اين مرحله با لوله گذاري در مكان دفن زباله ها، گاز جمع آوري و براي سوخت به نيروگاه منتقل مي شود. البته مي توان با پالايش اين گاز، حتي گاز طبيعي نيز توليد كرد. در حال حاضر سيستم هاي توليد برق از طريق زباله هاي شهري در دنيا از سوي شركت هاي متعددي راه اندازي شده است البته ناگفته نماند كه ارزش حرارتي اين نوع گاز از گاز طبيعي پايين تر است به همين علت اين نوع گاز با بازده بالاتري به برق تبديل مي شود.وي در خصوص مزاياي توليد اين نوع برق گفت: درحال حاضر زباله هاي شهري در اغلب نقاط كشور به يك معضل زيست محيطي تبديل شده و بديهي است كه انجام پروژه هاي متعدد براي توليد انرژي يكي از بهترين راهكارهاي مديريت اين زباله هاست و با توجه به اين كه در اغلب بخش هاي اقتصادي انرژي برق سهم بالايي را به خود اختصاص مي دهد، بنابراين استفاده از اين فناوري براي توليد انرژي پاك بسيار مقرون به صرفه خواهد بود.

وي اضافه مي كند: اين در حالي است كه چنان چه مواد آلي در طبيعت رها شود شيرابه ها و مواد آلاينده آن ها باعث ايجاد آلودگي در منابع آب، خاك و هوا مي شود و متاسفانه مي تواند حجم بالايي از گازهاي گلخانه اي را توليد كند كه نقش مهمي در گرمايش جهاني دارد.

وي با بيان اين كه در حال حاضر كشورهاي پيشرفته و صنعتي در استفاده از اين فناوري سرمايه گذاري هاي عظيمي كرده اند، گفت: از جمله اين كشورها مي توان به آمريكا، ژاپن و بسياري از كشورهاي اروپايي اشاره كرد به طوري كه در حال حاضر قانوني در اروپا به تصويب رسيده است كه طبق آن دفن هرگونه زباله اي كه امكان بازيافت آن وجود داشته باشد، ممنوع شده است. بر همين اساس ميزان توليد برق در كشورهاي اروپايي از زباله هاي شهري به بيش از ١٠ هزار مگاوات در سال مي رسد.شايان ذكر است كه در طول سال ٢٠٠٥ در مجموع ٥ هزار مگاوات نيروگاه زيست توده در جهان نصب شده و مجموع نيروگاه هاي موجود با رشدي ٣/١١ درصدي از ٣٩ هزار مگاوات به ٤٤ هزار مگاوات بالغ شده است. وي اضافه كرد: راه اندازي نيروگاه هاي برق با استفاده از ضايعات شهري علاوه بر آن كه اين ضايعات را به انرژي پاك تبديل و از آلودگي هاي زيست محيطي جلوگيري خواهد كرد، در عين حال امتيازاتي را تحت عنوان CDM(مكانيزم توسعه پاك) براساس پروتكل كيوتو به كشورهاي فعال در اجراي طرح هاي زيست محيطي ، اعطا مي كند. طبق برنامه CDMچنان چه كشوري بتواند ميزان گاز CO2 هوا را كاهش دهد به ميزان كاهش اين گاز، اعتباراتي را نيز دريافت مي كند. وي خاطرنشان مي كند: در حال حاضر در كشور ما مطالعه اي با همكاري يك مشاور خارجي آغاز شده است كه طي آن نحوه جمع آوري و دفن زباله ٣٠ شهر بزرگ را مطالعه كرده ايم و راهكارهاي دفن بهداشتي زباله و جداسازي مواد در اين پروژه در دست بررسي است ضمن آن كه قرار است بحث استفاده از فناوري هاي نوين را در بازيافت و دفع زباله در اين ٣٠ شهر كشور بررسي كنيم.وي هم چنين تصريح كرد: نيروگاه شيراز داراي ظرفيت توليد يك مگاوات برق و مشهد نيز داراي ظرفيت توليد ٦٥٠ كيلووات برق درسال است. كه با راه اندازي اين نيروگاه ها اميدواريم بخش خصوصي و شهرداري ها در اين عرصه فعال تر عمل كنند و به سمت ايجاد چنين نيروگاه هايي گام بردارند.وي اظهار داشت: به طور كلي نيروگاهي با ظرفيت توليد يك مگاوات(هزار كيلووات) برق سالانه مي تواند ٧ هزار و ٥٠٠ ساعت كار كند و در نهايت ٥/٧ ميليون كيلووات ساعت برق توليد كند.در اين فرآيند سالانه ٥/٧ ميليون كيلووات ساعت برق به شبكه تحويل داده مي شود كه چنان چه مصرف برق هر خانواده را به طور متوسط ٢ هزار كيلووات ساعت درنظر بگيريم، نيروگاهي با ظرفيت يك مگاوات مي تواند سالانه برق مورد نياز ٣ هزار خانوار را تامين كند.وي در پاسخ به اين سوال كه اين ميزان برق از طريق چه حجمي از زباله به دست مي آيد، خاطرنشان كرد: اغلب به ازاي هر يك ميليون تن زباله اي كه در جايي دفن است مي توان به مدت ٢٠ سال يك نيروگاه يك مگاواتي را در اين مكان مورد بهره برداري قرارداد و بدين شكل سالانه ٥/٧ ميليون كيلووات برق توليد كرد.

منبع:صفحه 11 دانش و فن آوري روزنامه خراسان، شماره سريال 17238 ، تاريخ انتشار 880126

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین 1388ساعت 10:52  توسط علی  |